W rodzinie, gdzie występuje uzależnienie od alkoholu mamy zaburzenia, z którymi trudno sobie radzić. Rodzina taka jest dysfunkcjonalna i musi przystosować się do normalnego życia co dobywa się na gruncie kolejnych faz, które przechodzi taka rodzina.

Faza 1

To czas, gdy choroba zaczyna się dopiero rozwijać i zaprzecza się istnieniu problemów. Nadmierne picie ma charakter incydentów, które prowadzą do napięcia i kłótni. Rodzina na początku chce interweniować, jednak upór drugiej osoby jest silniejszy. I tak buduje się kolejne wymówki prowadzące do picia. Większość domowników w tej fazie w ogóle zaprzecza istnieniu tego problemu.

Faza 2

W tej fazie następuje chęć pozbycia się tego problemu. nasilają się różne incydenty, dlatego rodzina chce uzależnionego od siebie odłączyć. Wszystko koncentruje się w około picia. Pojawiają się napięcia i wzajemne pretensje. Będą się pogarszać relacje, zaburzenia u dzieci. Ogranicza się powoli kontakty z uzależnionym.

Faza 3

To czas, gdy w rodzinie rozwija się chaos i bardzo często traci się już nadzieje, że osoba uzależniona będzie w stanie się zmienić i uda się ten problem rozwiązać. Niestety jest to jedynie poddanie się temu co będzie się dalej działo. Rodzina nie chce już kontrolować takiej osoby, nie ma na to siły. Będzie się jedynie chciało minimalizować koszty picia takiej osoby. Niestety w tym okresie mocno rozwijają się różnego rodzaju zaburzenia u dzieci i to wydaje się być największym problemem.

Faza 4

To moment, gdy druga osoba przejmuje pełną kontrolę nad domem a alkoholik jest już traktowany jako duże dziecko. Zamiast pretensji zaczyna się pojawiać litość. Szuka się rozwiązania szkód picia.

Faza 5

To moment, gdy próbuje się ostatecznie wstrząsnąć pijącym przez jego odseparowanie od rodziny. Druga osoba stara się skupić na tym co dotyczy domu i rodziny, natomiast alkoholik zostaje całkowicie usunięty z życia takich osób.

Faza 6

W tym momencie rodzina stara się już żyć bez alkoholika i w związku z tym dokonuje się całkowita reorganizacja ich życia na co dzień.

Faza 7

Ostatnia faza to moment, gdy alkoholik rozpoczyna leczenie i chce podjąć abstynencje. Jest to oczywiście moment, w którym rozwijają się nowe wyzwania i poszukiwania do rozwiązania innych problemów. Alkoholik na nowo włączony jest do rodziny.

Każda przedstawiona faza może trwać wiele lat i tak naprawdę w wielu rodzinach nie wszystkie fazy mogą zaistnieć. W wielu przypadkach okazuje się, że wszystko zatrzymuje się już na czwartej z siedmiu przedstawionych w tym opracowaniu faz.