Bill W. to osoba, która zajmowała się założeniem wspólnoty AA, i określa on Dwanaście Kroków jako duchowe zasady dla tych osób, które chcą poradzić sobie z problemem picia i chcą sobie pomóc. Chodzi o to, by taka osoba znów stała się szczęśliwa, czuła się potrzebna i była zdrowa. Druga osoba zajmująca się założeniem wspólnoty Dr Bob określił Dwanaście Kroków bardzo prosto jako miłość i służbę.

Jeśli pracuje się w AA trzeba pracować nad tymi krokami. W czasie Dwunastu Kroków potrzebny będzie stały wysiłeki odpowiednia opieka. Dzięki temu programowi można liczyć na to, że uda się pokonać obsesyjne picie i rzeczywiście wszystko to przyniesie efekty. Cały program ma zastosowanie zarówno we Wspólnocie AA jak i też w całym życiu takiej osoby, która chce poradzić sobie z uzależnieniem i to również jest bardzo ważną kwestią. Obecnie mamy już bardzo wiele takich osób, które nie były alkoholikami, ale uważają, że właśnie przez program Dwunastu Kroków potrafiły rozwiązać inne swoje życiowe problemy. Dzięki Dwunastu Krokom mamy dojść do szczęśliwego życia, które będzie dla nas wydajne i da nam radość. Dwanaście Kroków

 1. Wiemy już, że alkohol jest od nas silniejszy i już nie potrafimy sami kierować swoim życiem
 2. Wierzymy, że Siła Większa od nas jest w stanie pomóc nam w walce o zdrowie.
 3. Chcemy poświęcić siebie Bogu niezależnie od tego jak go rozumiemy, tak by się nami zaopiekował i dał nam siłę
 4. Mamy wykonany rachunek moralny, który jest pełny
 5. Powiedzieliśmy Bogu i innym o swoich problemach i błędach.
 6. Jesteśmy gotowi na to, by oddać się Bogu, który uwolni nas od wad charakteru
 7. Zwracamy się do Boga w pokorze i oczekujemy jego pomocy.
 8. Mamy listę tych osób, których kiedyś wyrządziliśmy krzywdę i jesteśmy przygotowani na to, by im to zadośćuczynić.
 9. Udało się zadośćuczynić wszystkim, którym było to możliwe poza tym, gdy takie zadośćuczynienie by kogoś zraniło
 10. Dalej prowadzimy rachunek moralny, w którym możemy przyznać się do popełnianych błędów
 11. Dążymy przez modlitwę do tego, by budować swoją więź z bogiem nieważne od tego jak go pojmujemy. Staramy się prosić o to by dał nam poznać wolę i pozwolił mieć siłę do jej spełniania
 12. Gdy jesteśmy przebudzeniu po przejściu tych kroków możemy już nieść innym swoje posłanie i stosować te zasady w swoim życiu.