U osób, które są uzależnione od alkoholu można zauważyć pewne mechanizmy obronne. Wśród nich można między innymi wyróżnić mechanizm iluzji i zaprzeczenia, który zmienia obraz rzeczywistości. Warto dowiedzieć się, na czym on polega oraz jakie są jego przejawy.

Na czym polega mechanizm?

Mechanizm iluzji i zaprzeczeń to system pewnych zachowań, które ułatwiają osobie uzależnionej przystosować się do istniejącej rzeczywistości poprzez jej zniekształcanie. Osoba uzależniona przejawia zaburzone procesy myślowe, które są konsekwencją sytuacji takiej jak uzależnienie od alkoholu. Mechanizm ten polega w dużej mierze na tym, że osoba uzależniona potrafi przedstawić bardzo trafne w jej ocenie argumenty dotyczące tego, iż tak naprawdę nie jest ona uzależniona i nie ma żadnych problemów z piciem alkoholu. Tym samym całkowicie zaprzecza występowaniu u siebie jakichkolwiek problemów. Ponadto uważa także, że w każdej chwili może zrezygnować z picia alkoholu bez żadnych negatywnych konsekwencji. Natomiast w rzeczywistości jest tak, że osoby uzależnione okłamują same siebie.

Jakie są przejawy mechanizmu?

Widoczne oznaki alkoholizmu to między innymi właśnie mechanizm iluzji i zaprzeczeń. Aby je zminimalizować należy podjąć odpowiednie leczenie alkoholizmu. Jednak wcześniej warto się dowiedzieć, jakie są przejawy mechanizmu iluzji i zaprzeczeń, aby móc na nie zwrócić uwagę. Wśród głównych mechanizmów obronnych można wyróżnić następujące:

  • proste zaprzeczenia, które polegają na wierze w to, że czegoś nie ma, gdy to w rzeczywistości jest,
  • fantazjowanie, które przejawia się bardzo nierealnymi wyobrażeniami, które są związane z uzależnieniem od alkoholu,
  • minimalizowanie, które oznacza, że osoba uzależniona chce zmniejszyć wagę swoich problemów z uzależnieniem,
  • obwinianie, które polega na szukaniu winnych za swoje uzależnienie wśród innych osób,
  • racjonalizowanie, w którym osoba uzależniona poszukuje racjonalnych argumentów dla uzasadnienia swojego zachowania, czyli nadmiernego spożywania alkoholu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *