Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że alkoholizm to problem dla całej rodziny a często również członkowie rodzin stają się pomocnikami w piciu. Obecnie alkoholizm to choroba, która nie rozwija się niezależnie od wieku, wykształcenia czy możliwości finansowych, jest to problem bardzo demokratyczny. Jak to przy uzależnieniach początki są podobne ale z czasem okazuje się, że trudno powstrzymać się przed alkoholem. W ramach terapii pacjent zawsze ma do zrealizowania cztery istotne zadania:

1. Praca nad fizycznym uzdrowieniem organizmu. Trzeba popracować nad tym, by organizm był odpowiednio odtruty i wyleczony. Chodzi o to, by toksyny i chemię z organizmu po prostu usunąć. Często alkohol wypłukał bowiem wartościowe składniki z organizmu i jest tam deficyt witamin.

2. Następnie trzeba zacząć myśleć o sobie i rozumieć siebie. ważne będzie uporządkowanie życia, które przez alkohol poszło w złym kierunku.

3. Ważną sprawą będzie również naprawianie kontaktów z innymi ludźmi, z którymi straciliśmy kontakt właśnie przez nadmierne spożywanie alkoholu.

4. Ostatnia sprawa to praca nad własną duchowością, co również jest bardzo ważnym aspektem. Warto, by uzależniony zaczął znów odkrywać wartości, które porzucił.

Wydaje się, że dobra terapia będzie potrzebna zarówno alkoholikowi jak i też jego rodzinie. Ci, którzy są związani z alkoholikiem często mają problem ze współuzależnieniem. Niestety wszystko w takiej rodzinnie jest podporządkowane alkoholikowi co jest błędem. Wszyscy go kontrolują zupełnie zapominając o sobie. To buduje niską wartość własną, zaniedbuje się dzieci, przyjaciół rodzinę. Wszystko koncentruje się w około alkoholika.

Zupełnie zapomina się natomiast o własnych potrzebach a to wielki błąd. Dobrze przeprowadzona terapia rodzinna to również sposób na to, by rozpocząć naukę życia z alkoholikiem. Dzięki niej można poznać problem i chorobę bliskiej osoby. Może w ten sposób rodzina nauczy się, że musi żyć dalej swoim życiem i nie można wszystko poświęcać uzależnionemu. Unikaj błędów:

  • alkoholizm to jedna z chorób, dlatego nie można traktować tego jak hańby
  • nie można używać szantażu wobec uzależnionego
  • nie można stosować gróźb, których się nie realizuje, przez to traci się poważanie
  • nie ma sensu wylewać czy ukrywać alkoholu
  • nie ukrywaj jaka jest prawda przed dziećmi
  • nie pokazuj, że czujesz lęk czy przestraszenie
  • starają się budować poczucie wartości u dzieci, nie wzmacniaj w nich poczucia winy
  • nigdy nie używaj swoich dzieci jako argumentów przeciwko osobie uzależnionej.