W ramach rodzin, gdzie istnieje problem z alkoholem dzieci istnieją w czterech rolach rodzinnych:

  • bohater w rodzinie
  • kozioł ofiarny
  • maskotka rodzinna
  • dziecko niewidzialne

Pierwsza rola to sytuacja, gdy dziecko daje w rodzinie jakąś wartość. Jest elementem budzącym dumę. Najczęściej taki bohater rodzinny stara się podejmować różnych obowiązków i dobrze sobie z nimi radzi. Takie dziecko staje się małym dorosłym w domu i mówi się o nim jako o dzielnym i poświęcającym się dla rodziny. Oczywiście jest to tylko maska, pod którą chowa się dziecko. Dziecko, które jest niezadowolone z tego co osiąga, napięte widzące jak duży problem jest w rodzinie. Bohater rodzinny najczęściej czuje się bezwartościowy i osamotniony. Niestety to sprawia, że takie dziecko z czasem również ma o sobie niezwykle niskie mniemanie. W takiej formie dzieciak kształtuje się w stronę życia dorosłego.

Kozioł ofiarny to rola społeczna dziecka, które jest w domu przedmiotem, na którym można wyładować negatywne uczucia i odciąć się nieco od rzeczywistych problemów. Osoby dorosłe najczęściej uważają, że wszystkie problemy wynikają właśnie z dziecka. To dziecko źle się uczy, zaczyna palić, pić, ma złe towarzystwo. Rodzice mimo, że sami mają problem uważają dziecko za bezczelne i aroganckie. W życiu dorosłym takie dzieci są często negatywnie nastawione do innych i szukają zemsty.

Maskotka rodzinna to rola społeczna, którą gra wiele dzieci. Przede wszystkim mają oni odpowiadać za poprawę nastroju. Mimo złej sytuacji w domu i kryzysu na widok dziecka będzie się pojawiać uśmiech. Dziecko to często forma rozwiązania trudnych sytuacji. Matka uważa, że dziecko może uspokoić ojca. W rzeczywistości jednak takie dziecko jest przestraszone i trudno mówić o tym, by mogła komukolwiek poprawiać humor.

Niewidzialne dziecko to rola, dziecka zagubionego. Dziecko zajmuje się same sobą, nie sprawia problemów. Dlatego bardzo często przez rodziców jest praktycznie niezauważalne. Dziecko samo stara się czynić wszystko, by nie być zauważalnym. Jednocześnie jednak w głębi takie dziecko czuje się niegodne uwagi innych, osamotnione i nieśmiałe. W dalszych relacjach społecznych takiemu dziecku będzie bardzo trudno zaistnieć. Brak jest umiejętności kontaktu z innymi. Dziecko a potem dorosły uważa się za osobę niegodną uwagi.

DDA to problem związany z chorobą alkoholizmu i odnosi się do dzieci żyjących w takich rodzinach. Niestety u nich jest większe prawdopodobieństwo, że staną się alkoholikami. Jednocześnie obecnie szacuje się, że mamy nawet 4 miliony dzieci, których rodzice nadużywają alkoholu.